Thursday, 28 August 2008

Dubbelmoralen och Jakten pa Ticks and Score...

Som betraktare och utovare av sportklattring, alpinism och big wall far jag inspiration fran ganska manga olika subkulturer inom klattringen. Just avsaknade av mangfalld verkara vara det som i mina ogon delvis forstort klattringen. Alla ar sa inne pa att bli skitbra pa en gren dvs bra pa sport eller bra pa bouldering eller nagot annat och i jakten pa att utvecklas glomms det stora perspektiven bort.

Klattring pa sma klippor runt om i Sverige var historiskt sett ett satt att kunna ova hemma for klattring i stora berg. Darav namnet ovningsberg. Under mitten av 80 talet borjade nagra fa klattrare ocksa att trana for att kunna prestera battre och klattra hardare pa dessa smaklippor. Sportklattringen foddes och nagra av sportklattringens forfader var Lundhal-Selin, Luhr, Hedman, Liljemark, Grankvist, Sennerlov, G Soderin, J Nilsson, Flodin, Bidner, och broderna Hansson mfl.

Dessa ar alla legender och personer som utvecklat mangder med klippor, leder och andra talanger. Gemensamt for dessa ar ocksa att de all har eller har haft en bredd som klattrare. Tex Joahn Luhr har varit pa en Himalay expedition till Gasheberum i Pakistan. Soderin var en extremt duktig isklattrare. Manga var ocksa aktiva big wall entusiaster. Etc

I takt med at klattringen utvecklades sa minskade bredden pa utovandet och dagens generation av superklattrare verkar det vara en extremt lite procent som utovar fler dicipliner inom klattringen. Dett ar inte bara trist utan ocksa forodande for klatter kulturen.

Bloggare och aktivister upprors over grad hets och jakt pa latta ticks, dom blir purkna som fan nar det i debatten fors fram argument sa som att onsight ar den basta defenitionen av hur bra en klattrare verkligen ar. En underhallande blogg THEBRUNOSHOW tycker sig allt som offtast sta for det moraliskt och etiskt riktiga inom sporten, dom lagger enorm energi pa att gnalla pa Jens och 8a men ar dom verkligen nagra foredomen?

Dom hyllade nyligen Sydstrand for sin eminenta bestigning av No Fuel For The Pilgrims och dom glommer inte att namna att leden ar chipp men detta trista faktum verkar inte berora besattningen pa THEBRUNOSHOW. Inte heller Sydstrand verka bry sig om att leden ar chippad for den ger poang pa 8a. Just detta ar min poang det gnalls en javla massa pa tick jakt och annat men de som gnaller star inte direkt pa ett stabilt etiskt fundament.

Borde inte debatten handla om hur vi kan fora sporten framat utan att forstora for framtida generationer genom att chippa eller klattra pa klippor som ar avstangda pga access problem. Borde inte de tongivande klattrarna avsta att registera leder som ar chippade for poang och pa sa satt visa vart skapet ska sta? Borde inte dessa klattrare ocksa undvika alla klippor med access problem for att visa att det inte ar ok att klattra dar och an varre jaga ticks dar?

Bara nagra tankar...